Locaties

Wij hebben op twee locaties in Diever onze clubgebouwen (blokhutten) staan:

Hezenes 1: Links van het openluchttheater draaien de Bevers en de Welpen in het Hordehol.
Hezenes 5: en rechts van het openluchttheater draaien de andere speltakken 
in de Noord– en Zuidpool.