Info van Bestuur

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Klik hier voor de link naar het “Protocol grensoverschrijdend gedrag“: 
Dit protocol is opgesteld door het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Het protocol is een uitwerking van het huishoudelijk reglement van de Vereniging Scouting Nederland en dus ook van onze vereniging Schultegroep Diever. Dit protocol beschrijft de manier waarop we bij Scouting omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leden en jeugdleden.

Gedragscode

Wij bieden de jeugdleden een veilige omgeving. Wij weten wat er van ons verwacht wordt in de omgang met jeugdleden. De gedragscode van Scouting Nederland geeft een aantal duidelijke regels over passend gedrag.

Vertrouwenspersoon

Je bent lid van een vereniging, in dit geval bij Scouting Schultegroep Diever. Je bent helemaal enthousiast. De opkomsten zijn leuk, de spelen die gedaan worden vind je leuk en je leert nog eens wat. Totdat…..je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen zou willen praten. Dit geldt voor zowel jeugdleden, hun ouders als voor de vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn binnen Schultegroep Diever twee vertrouwenspersonen aangesteld. Lees verder